Foto: Begeer BV

Erepenning voor bestuursleden Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân heeft de erepenning toegekend aan drie algemeen bestuursleden en een vertrekkend dagelijks bestuurslid. Het ontwerp- en productieproces van de erepenningen is uitgevoerd door Koninklijke Begeer BV.

De erepenning wordt toegekend als blijk van waardering voor mensen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor het waterschap. Het zijn vertrekkend dagelijks bestuurslid Marian Jager-Wöltgens en de algemeen bestuursleden Lolkje Efdé-Kleefstra, Lieuwe Tamminga en Marten Speerstra die de prachtige zilveren erepenning in ontvangst mochten nemen.

Nieuw ontwerp
Koninklijke Begeer BV heeft de ontwikkeling van de erepenning van het begin tot het eind verzorgd. Allereerst werd een ontwerp gemaakt van de voor- en achterzijde. In samenspraak met de klant werden enkele aanpassingen doorgevoerd, waarna nieuw gereedschap kon worden aangemaakt om de nieuwe penningen te kunnen maken.

Hergebruik
Het gereedschap wordt overigens gecodeerd opgeslagen zodat het in een later stadium eenvoudig is terug te vinden en gemakkelijk opnieuw gebruikt kan worden. Dit kan zijn voor dezelfde zilveren variant, maar ook voor andere uitvoeringen of materialen.

Meer info: www.wetterskipfryslan.nl