Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen bij Van Veluw Beheer BV

In 2007 is Koninklijke Begeer BV verhuisd naar Zeist en als dochteronderneming ondergebracht bij Van Veluw Beheer BV. Alle dochterondernemingen van Van Veluw Beheer BV dienen bewust om te gaan met personeel en middelen. De ondernemingen zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden, zeker op het gebied van het milieu en dienen zich constant bezig te houden met de verbetering van de economische, ecologische en sociale prestaties (People-Planet-Profit). Hierbij ligt de nadruk op ‘het
zichzelf actief inzetten’ om de invloed op het milieu te beperken. Het nieuwe pand met grasdak (milieuvriendelijke isolatie) toont duidelijk het voornemen maar dit blijkt ook uit de genomen maatregelen en toegepaste afspraken binnen het concern. Tijdens een rondleiding in het pand kan niemand dit ontgaan.

Van Veluw Beheer BV verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties toe te passen.

Zie hier de zelfverklaring.

Zelfverklaring begeleidingsbrief             Duurzaamheidsrapport 2021 Van Veluw WEB
Duurzaam-ondernemen